Ljus

Ljus är längtan, ljus är lusten.

Ljus är längtan, ljus är lusten.

Ljus är kärlek, ljus är hoppet.

Ljus är kärlek, ljus är hoppet.

Mörkret skingras utav ljuset.

Mörkret skingras utav ljuset.

Ljuset värmer markens tjäle.

Ljuset värmer markens tjäle.

Tinar is och smälter snö

Tinar is och smälter snö.

Väcker liv i jordens mull.

Väcker liv i jordens mull.

Bojor spränges, frön får gro.

Bojor spränges, frön får gro.

Söker sig till markens yta.

Söker sig till markens yta.

Skjuter skott bland karga stenar.

Skjuter skott bland karga stenar.

Allt som växer söker ljuset.

Allt som växer söker ljuset.

Slår ut i blom på eftermiddan.

Slår ut i blom på eftermiddan.

Fäller frön i kvällningen.

Fäller frön i kvällningen.

För att skapa liv i marken.

För att skapa liv i marken.

Ljus är alltid mörkrets motsats.

Ljus är alltid mörkrets motsats.

Ljus är även morgongryning.

Ljus är även morgongryning.

Ljus är också livets början.

Ljus är också livets början.

Ljus är alltid en förhoppning.

Ljus är alltid en förhoppning.

Lämna en kommentar