Ledstjärna limerick

De går mot Betlehem.

Ledstjärnan leder dem.

I en stjärnklar natt

man navigerat

och finner vägen hem.

Lämna en kommentar